top of page
DSC_0353_edited.jpg

TEKNOMINERAL
Yem Katkı Ürünü

DSC_0378.JPG

 TEKNOMINERAL Hayvan Yem Katkı tüm hayvanlar için kullanılan 100% doğal, toksik ve ağır metal temizleyici bir mineral  yem katkı maddesidir. Besleyici minerallerden en yüksek verimi almak amacı ile hayvan yemine karıştırılarak kullanılır. En belirleyici özellikleri: Su ve gazları bünyesine alarak tutma ve iyon değiştirmesidir. Yüksek amonyum tutma kapasitesi nedeniyle hayvanların sindirim sisteminde nitrojen deposu görevi görür ve bu nitrojeni hayvan bünyesine tedrici olarak verir. Bu nedenle hayvansal proteinlerin oluşumunu sağlayan sindirilen rasyonların parçalanması sonucu ortaya çıkan amonyum iyonlarının daha verimli kullanılmasını dolayısıyla daha hızlı bir büyüme oranı sağlar.
 

TEKNOMINERAL Hayvan Yem Katkı kullanmanın yararları;
 

 1. Yemin bağırsaktan geçiş süresini uzatarak yemden yararlanma oranını arttırır. Tasarruf sağlar.

 2. Kümes ve ağırlardaki kokuyu en aza indirir.

 3. Yemdeki nem oranını dengeler mantarlaşma ve küflenmeyi ortadan kaldırır.

 4. Bağlayıcı özellik nedeniyle yemin peletleşme oranını arttırır.

 5. Silaj yapımında kullanıldığında silajdaki yem kaybını önler kaliteyi arttırır.
   

Süt ve Et İnekleri ve Koyunda

 • İç hastalıkları azaltır önler ishali sona erdirir.

 • Kokuyu keser.

 • Besi hayvanlarında erken kesim sağlar.

Yumurta Tavukları ve Broylerde

 • Kırık yumurta sayısında azalma olur.

 • Daha iri yumurta elde edilir.

 • Yumurta kabuklarındaki pürüzler yok olur.

 • İç hastalıklar azalır.

 • Yemden yararlanma oranı arttırır.

Tüm Hayvanlar İçin Gerekli Kurallar

Hayvanın her bir kg canlı ağırlığı için 1gr TEKNOMINERAL HAYVAN YEM KATKISI kullanılması önerilir. Kullanılırken homojen olarak karıştırılmalıdır. TEKNOMINERAL HAYVAN YEM KATKISI kullanılırken herhangi bir yem katkısı çıkarılmamalıdır.

Mandıra Çiftliği
Kuzular
bottom of page